• หน้าแรก
 • ข่าว
 • ข่าวกิจกรรม คลินิค
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วม โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ณ วัดแค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วม โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 ณ วัดแค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม  ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ประจำปี 2563   ครั้งที่  3  ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรบ กำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกและประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน    

          สำนักหอสมุดกำแพงแสน นำหนังสือความรู้ต่างๆ ไปแจกฟรี และประชาสัมพันธ์ในการให้บริการด้านต่างๆ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากงานวิจัยไปจัดแสดง และ นำปุ๋ยหมักจากมูลแพะ  ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ไปแจกแก่ประชาชน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำ เมล็ดพันธุ์ผัก ไปแจกกับผู้ที่สนใจ ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา โดยมี นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและเปิดงาน ณ วัดแค  ตำบลวัดแค  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ซึ่งการไปร่วงงานในครั้งนี้ มีประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมบูทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ประมาณ 200 คน

23 63  0
23 63  1
23 63  10
23 63  11
23 63  12
23 63  13
23 63  14
23 63  15
23 63  16
23 63  17
23 63  18
23 63  19
23 63  2
23 63  20
23 63  21
23 63  22
23 63  23
23 63  24
23 63  25
23 63  26
23 63  27
23 63  28
23 63  29
23 63  3
23 63  30
23 63  31
23 63  32
23 63  33
23 63  34
23 63  35
23 63  36
23 63  37
23 63  38
23 63  39
23 63  4
23 63  40
23 63  41
23 63  42
23 63  43
23 63  44
23 63  45
23 63  46
23 63  47
23 63  48
23 63  49
23 63  5
23 63  50
23 63  51
23 63  52
23 63  53
23 63  54
23 63  55
23 63  56
23 63  57
23 63  58
23 63  59
23 63  6
23 63  60
23 63  7
23 63  8
23 63  9

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us