• หน้าแรก
 • ข่าว
 • ข่าวกิจกรรม คลินิค
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ ศาลาไทยทรงดำ บ้านไผ่คอกเนื้อ ต.บางหลวง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ ศาลาไทยทรงดำ บ้านไผ่คอกเนื้อ ต.บางหลวง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2563  ครั้งที่ 5 และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2   ณ ศาลาไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้อ  ตำบลบางหลวง   อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม 

 

2063 0001
2063 0002
2063 0003
2063 0004
2063 0005
2063 0006
2063 0007
2063 0008
2063 0009
2063 0010
2063 0011
2063 0012
2063 0013
2063 0014
2063 0015
2063 0016
2063 0022
2063 0023
2063 0025
2063 0027
2063 0028
2063 0029
2063 0030
2063 0031
2063 0032
2063 0033
2063 0034
2063 0035
2063 0036
2063 0037
2063 0038
2063 0039
2063 0042
2063 0053
2063 0054
2063 0063
2063 0064
2063 0065
2063 0066
2063 0070
2063 0071
2063 0074
2063 0076
2063 0078
2063 0080
2063 0084
2063 0085
2063 0086
2063 0087
2063 0088
2063 0089
2063 0090

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us